Kolik stát utratí

v mld. Kč Na obyvatele Na pracujícího
Vláda 1 211,3 115 209 228 549
Ministerstvo práce 525,6 49 986 99 162
Ministerstvo školství 137,3 13 056 25 900
Ministerstvo zdravotnictví 6,9 656 1 301
Ministerstvo obrany 42,7 4 063 8 061
Kraje a obce 377,0 35 857 71 132
Státní mimorozpočtové fondy 102,5 9 749 19 340
Veřejné zdravotní pojištění 232,5 22 113 43 868
Konsolidované výdaje veřejné správy celkem 1 659,0 157 789 313 019

Kolik dlužíme

Aktuální výše státního dluhu je
0
Na každého občana připadá dluh
0

Kolik stát vybere

v mld. Kč Na obyvatele Na pracujícího
Daně celkem 770,9 73 321 145 453
Daň z příjmu fyzických osob 157,5 14 980 29 717
Daň z příjmu právnických osob 127,8 12 155 24 113
Daně z majetku 19,7 1 874 3 717
DPH 301,5 28 676 56 887
Spotřební daně 146,8 13 962 27 698
Ostatní daňové příjmy 17,6 1 674 3 321
Příspěvky na sociální zabezpečení 557,4 53 015 105 170
Dotace 102,0 9 701 19 245
od mezinárodních organizací 101,9 9 692 19 226
Ostatní nedaňové příjmy 121,1 11 518 22 849
Konsolidované příjmy veřejné správy celkem 1 551,4 147 555 292 717
 

Číslo dne

Zakázky bez soutěže

Zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) tvoří patnáct procent objemu veřejných zakázek, tedy nejvíce v celé EU. V roce 2013 se tímto řízením bez otevřené soutěže zadaly zakázky za 39 mld. Kč.

Typickými důvody pro využití tohoto výjimečného postupu je nedostatečná soutěž o předchozí zakázku, vícepráce, technická a právní omezení. (Zdroj: zIndex.cz)

Archiv